włókna wysokiej jakości

Eukaliptus gałkowy ma większą liczbę włókien na jednostkę wagi, co zapewnia lepszą porowatość, mniejszą przejrzystość i lepsze formowanie papieru. Umożliwia najwyższą wydajność maszyn papierniczych oraz ulepszony druk.

Zaawansowane technologicznie zarządzanie
zasobami leśnymi, badania i rozwój

Navigator stale zarządza swoim zasobami leśnymi, mając na celu zrównoważoną produkcję najlepszego wysokiej jakości papieru biurowego, ulepszanie naturalnych zasobów, w tym dbanie o żyzność gleby i jakość wody, a także ochronę bioróżnorodności.

Papier Navigator zawdzięcza swoją wysoką jakość wyjątkowym właściwościom włókien portugalskiego eukaliptusa gałkowego.

Nasz program rozwoju eukaliptusa gałkowego (Eucalyptus Globulus Improvement Program) ma na celu rozwój nowych technik uprawy, a równocześnie poszukiwanie bardziej skutecznych biologicznych środków zwalczania szkodników i chorób. W efekcie w naszych szkółkach sadzone są starannie dobrane drzewa, które zwiększają wydajność naszych lasów, a także produkcję pulpy i papieru.

print quality

Więcej informacji Raiz.

Stała
jakość

Sekret wyjątkowej wydajności papieru Navigator tkwi w ciągłym wykorzystywaniu tych samych surowców: eukaliptusa gałkowego.

Dzięki temu Navigator może nieustannie zapewniać maksymalną i stałą jakość papieru.

Wiele papierni pozyskuje włókna z różnych ścieralni na całym świecie. Inne mogą być w pełni zintegrowane, jednak mogą łączyć różne gatunki włókien w celu stworzenia jednego produktu. Prowadzi to do obniżenia i zachwiania poziomu jakości papieru.

Nasze ścieralnie są w pełni zintegrowane i wykorzystują wyłącznie jeden rodzaj włókna. Dzięki temu możemy zachować optymalne cechy włókien i produkować papier, który zawsze ma taką samą jakość.

Czy wiesz?Z takiej samej ilości drzew eukaliptusa można uzyskać o 34% więcej pulpy.

Produkcja

Innowacyjna i zrównoważona produkcja papieru Navigator.

Stosujemy najnowocześniejszą technologię do produkcji niepowlekanego papieru bezdrzewnego. Wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologicznie maszyny papiernicze, których wielkość i szybkość jest zmaksymalizowana dzięki elektronicznemu monitorowaniu całego procesu produkcji.

Nowoczesna maszyna papiernicza jest ponad czterokrotnie większa od samolotu i posiada znacznie bardziej skomplikowany automatyczny system kontroli i monitoringu, który ma za zadanie zoptymalizować wydajność produkcji oraz zagwarantować najwyższe parametry papieru.

Zintegrowany
Proces

Od lasu do papieru z dbałością o klienta: pionowo zintegrowana firma, która rozpoczyna kontrolę produkcji papieru Navigator od samego początku - w lesie

innovation

Gwarancja jakości

  • Produkcja najlepszego papieru biurowego wysokiej jakości

    Zrównoważony proces w połączeniu z działaniami na rzecz poprawy jakości zasobów.
  • Wyjątkowa wydajność spowodowana ciągłym wykorzystywaniem takich samych surowców

    Portugalski eukaliptus gałkowy
  • Produkcja z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanej technologii

    Papiernie, w których powstaje Navigator, są w pełni zintegrowane i wykorzystują tylko jeden rodzaj włókien.